Do đó, Đức

content-thumb-01

Đức là một nước cộng hòa nghị viện liên bang, được tạo thành từ 16 quốc gia. Thủ đô là Berlin. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Đức. Đất nước này là một thành viên sáng lập của Liên minh châu Âu, với khoảng 82 triệu dân, EU đến nay là quốc gia đông dân nhất. Nó là một quốc gia tiến bộ và cởi mở. Khoảng 6,7 triệu người nước ngoài đến từ hơn 190 quốc gia hiện đang sống ở Đức, tương đương khoảng 8,2% tổng dân số. Xã hội được đặc trưng bởi một đa số của phong cách sống. Các hình thức chung sống đang trở nên đa dạng hơn. Tuy nhiên, gia đình là nhóm xã hội quan trọng nhất và mạnh mẽ nhất. Trong dân số so sánh quốc tế được đặc trưng bởi một mức độ cao về giáo dục và tiêu chuẩn trên mức trung bình của cuộc sống.

Đo bằng tổng sản phẩm trong nước, nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức và lớn thứ tư trên thế giới. Do xuất khẩu bao la thương mại Đức thường được gọi với từ “xuất khẩu vô địch thế giới”.

RCDS
ProjektZukunft

Học tập
tại Đức

Làm việc
ở Đức

Đại sứ
Đức